Hôm nay ngày: 30/08/2016

Thông báo
Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2016- 2017
Đánh giá giờ dạy
Công văn triển khai tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017
Công văn hướng dẫn cuộc thi "Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường thành phố, 2016
Tài liệu chính trị, pháp luật hè 2016 và câu hỏi thu hoạch
Lịch công tác tháng 08/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng Chính trị- Pháp luật hè 2016
Công văn về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017
Đường dẫn để lấy thông kê bài kiểm tra HK trên mạng Vnedu.vn, năm học 2015- 2016
Đề thi minh họa tiếng Anh thí điểm (dành cho lớp 12/3,12/4)
Hình Ảnh Hoạt Động
Liên Kết Trang